51. Analiz: Beyazlar Ölürken... -29.01.2008-


Dünya'nın eskimiş, tehlike arzeden,gecekondu yapılanmaları yerle bir edilirken, Türkiye'nin aynı sıfatlı yapılanmalarının yerli yerinde durmasını ummak ancak "dinozorlar"ın direnci kırık harcı ve tedavülden kalkmış hüsn-ü kuruntusudur. Bittâbi onlar da eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışarak, bas bas bağırıyorlar. O dinozorların hangi sınıfsal yahut grupsal çıkarların kaygısını güttüğü önemli değildir; hangi dine mensup oldukları, hangi siyasî "yol" a baş koydukları da önemli değildir. Önemli olan onların "benzer, anlamdaş ve sesteş" yaygaralarıdır. Onların tanrıları, onların çıkarlarıdır ve o çıkarlar öldükçe bağırtılar yerini böğürmelere bırakacak ve nihayetinde onlar bağırtılarıyla beraber insanların gözlerinden, kulaklarından ve hafızalarından silinip gideceklerdir. Tarih, bu yüzden benzer vak'aların toplamıdır.

Hâlde olan biten nedir? Olanların her biri neresinden diğerine bağlıdır? Olan biten herşey neden herşeyi sarsıyor?

Siyasetçiler, yargıçlar/hukukçular, bürokratlar, rektörler, profösörler neden bu kadar yüksek sesle bağırıyorlar? Askerler neden suskun? Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne neden cemaatlarden bir kısmı karşı duruyorlar? Ne istiyorlar?  Eski köhnemiş politik zihinlerin küfürlerinin sebebi nedir? Laiklik nerede? Pozitif Laiklik de nerden çıktı? Papa'nın oyunları, kimin başına çorap örüyor? Amerikan ekonomisi neden herkesin dilinde? Amerika'daki başkanlık seçimleri dünya kamuoyunca neden "keçilerin yıllık süt veriminin arttırılması" kadar önem bulmuyor?

Rusya Kosova'nın bağımsızlığını neden istemiyor? Pakistan, İran, Filistin, İsrail, Arap Ülkeleri, Çin, Hindistan ,Japonya, Avrupa neden kimsenin umrunda değil? Din için ölenler öldürenler, dinleri neden umursamıyorlar? Almanlar, İran'ın büyük demiryolu ihalesinden milyarlarca euro kazanacakları ihaleleri aldılar, buna karşılık uluslararası arena da İranı neden sıkıştırıyorlar? Yunanistan, neden bize yaklaşıyor?

Recep Tayyip Erdoğan kimlerin tavuklarının yumurtlamasına engel oldu? Neden Show TV'de halkın bilinçlenmesi adına projeler üretiliyor, Osman Sınav imzalı filmler/diziler ardı ardına en özel konularda gerçek olaylarla örtüşen senaryolarla karşımıza çıkıyorlar? Soner Yalçın kimdir, insanların geçmişlerini bazen çarpıtarak neden inceleyip kitap yapıyor? Amerika'daki nezle bizde neden zatürreye dönüştü? Biz neden, ne zaman Amerika'nın metresi olmaktan vazgeçtik? Amerika bizi neden yıkamadı? Arap zenginleri neden amerikan şirketlerini kurtarmaya başladılar?

Sarkozy Suud Kralını neden öptü? Körfez ülkeleri nedne İran'ı KİK'e davet ettiler? Erbakan neden Ak Parti düşmanı oldu? Derin çeteler neden çözülmeye başladı? Generaller neden "boşanmak ve torun bakmak" sebepleriyle emekliye ayrılıyorlar? Tarihin itirafları,kimlerin boğazına ilmek olacak? Acaba ya yoksa Tapınak Şövalyeleri'nin borularına ot mu tıkanıyor?

Sâhi,olan-biten nedir?  Olanlar neyi bitiriyor, bitenler neyi olduruyorlar?

Gâliba, dev çökerken kendisine bağlı tüm ipler gerilerek kopuyor. Önce cılız ipler kopuyor,fareler kaçıyorlar. Kaçarken diğer iplere dolanıyor ayakları; bir sürü farenin bağlı olduğu bir sürü cılız ip koparken dolaşıyor diğerlerine sonra daha kalın iplere dolanıyorlar,kalın ipler de kopuyor; kuklalar birer bire düşüyorlar. Dev,kendi çöküşüyle meşgul olduğu için hiç kimseyi umursamıyor. Unutmamak gerek; ölü bir devin leşi çürüyene kadar, kokusu heryeri rahatsız eder. Dev, ölümünden sonrasını bile kontrol etmeye kalkar; eğer tedbirli değilseniz esas öldürücü darbeyi ölürken vurur.

Dünya'nın başı beladaydı Amerika fethedildiğinden beri. Amerika kendi karanlığına gömülünce bela da nihayet bulacaktır. Tapınak şövalyelerinin büyük kılıcı kırılıyor.Kara Afrika'nın masum halklarının laneti "wasp"ları bitiriyor.

Seçkin Deniz